zd Jan:
 1 
Liczby −2 i 4 są miejscami zerowymi funkcji f(x)= −

+bx+ c
 2 
Wyznacz współczynniki b i c i narysuj wykres funkcji Dla jakich wartości x wykres funkcji f leży powyżej wykresu funkcji g(x)=x+2
7 lut 18:29
ABC: rysunekJeżeli funkcja liniowa ma dwa miejsca zerowe, to musi być tożsamościowo równa zero
 1 
b=0 c=

 2 
7 lut 18:52
Eta: rysunek
 1 
f(x)= −

x2+bx+c −−− myślę,że taka jest ta funkcja
 2 
z postaci iloczynowej
 1 1 
f(x)= −

(x+2)(x−4) ⇒ f(x)= −

x2+x+4 to b= 1 , c=4
 2 2 
g(x)=x+2 f(x) >g(x)x∊(−2,2)
7 lut 18:55
ABC: no zobaczymy Eta jak autor się wypowie
7 lut 18:59
Janek191: Jan źle przepisał treść zadania emotka
7 lut 19:03
Jan: Zabrakło kwadratu nad x. Przepraszam i dziękuję emotka
7 lut 19:05