całka Michał: Jak się dokładnie liczy takie całki
lnx 

x 
7 lut 15:29
Adamm:
 lnx 1 lnx 

dx = lnxlnx −


dx
 x 2 x 
 lnx 2 

dx =

lnxlnx + C
 x 3 
7 lut 15:31
Jerzy: Podstaw: lnx = t i masz ∫tdt
7 lut 15:41