proszę o rozwiązanie Anna: omów liczbę rozwiązań układu równań
(a +2)x +3y=m 
2x + (a+1)y =3 w zależności od parametrów m , a
7 lut 09:48
ICSP: http://matematyka.pisz.pl/strona/1192.html − wystarczy podstawić. Żadnej wyższej matematyki tutaj nie ma emotka
7 lut 09:49
Bleee: Dla a=0 lub a=2 nieskończenie wiele rozwiązań. Dla pozostałych przypadków jedno rozwiązanie. Rozwiązywane w pamięci − − − należy sprawdzić
7 lut 09:54
Anna: jeżeli rozwiązywałam układ metodą wyznaczników to W = (a+4)(a−1) Wx = m(a+1) − 9 Wy = 3(a+2)−2m jeżeli W ≠ 0 to
 m(a+1) −9 
x =

 (a+4)(a−1) 
 3(a+2)−2m 
y =

 (a+4)(a−1) 
dalej nie wiem
7 lut 10:03
ICSP: W = (a+4)(a−1) Jeżeli W ≠ 0 ⇒ a ∊ R \{ −4 ; 1} to układ ma jedno rozwiązanie dla każdego m ∊ R Pozostają przypadki gdy a = −4 lub też a = 1 Przypadek a = 1 W = 0 Wx = 2m − 9 Wy = 9 − 2m
 9 
Jeśli Wx = W = Wy = 0 ⇒ m =

to układ jest nieoznaczony
 2 
Dla pozostałych m układ jest sprzeczny Pozostaje przypadek gdy a = −4.
7 lut 10:08
Anna: dziękuję
7 lut 10:39
jc: Dla a=−4 mamy 2x−3y=−m 2x−3y=3 Układ jest sprzeczny dla m=≠−3 i nieoznaczony dla m=−3.
7 lut 11:00