zastosowania calek w geometrii mantra:
 x2 
Obliczyć pole ograniczone krzywymi y=3x, y=x2, y=

.
 2 
Nie za bardzo wiem które pole w tym zadaniu powinienem rozpatrywać...
17 sty 22:46
jc: Linie dzielą płaszczyznę na 8 obszarów, z tego 2 są ograniczone. Być może autor zadania miał na myśli obszar do brzegu którego należy fragment każdej z linii (więcej niż kilka punktów).
17 sty 22:54
mantra: A więc mam pole ograniczone z góry y=3x oraz z dołu y=x2 na przedziale [0,3], a jak zapisać pole drugiego obszaru?
17 sty 23:00