Sprawdzić czy istnieje pochodna cząstkowa CzłowiekWiertarka: Sprawdzić czy istnieje pochodna cząstkowa po x w (0,0): f(x,y)=5x10−32y5
17 sty 20:46