Całki całeczki Całki całeczki: Pomoże ktoś z takową całką
 t4 

 t10+3 
17 sty 12:43
Całki całeczki: trzeba ją rozwiązać przez podstawianieemotka
17 sty 12:43
Jerzy: Podstaw: t5 = u ; 5t4dt = du
17 sty 12:44
Jerzy:
 1 1 1 1 
Teraz masz całkę:


du =


du
 5 u2 + 3 15 (u/3)2 + 1 
17 sty 12:46
Całki całeczki: O faktycznie nie zauważyłem bardzo dziękuję emotka a nie można po otrzymaniu tej pierwszej całki użyć wzoru na całkę elementarną?
17 sty 12:50
Jerzy:
 1 

du nie jest elementarna.
 u2 + 3 
17 sty 12:52
Całki całeczki: https://zapodaj.net/f5526030e4ffb.jpg.html a to nie pasuje
17 sty 12:56
Bleee: Tak.... Pasuje.
17 sty 12:59
Jerzy: Nie mogę otworzyc tej strony. Pewnie jest tam podany wzór , a to co innego niż całka elementarna.
 1 
Elementarną jest całka: ∫

dx = arctgx + C
 1 + x2 
17 sty 13:00
Całki całeczki: znalazłem również wzór
 dx 

= 1/a arctg x/a +c
 x2+a2 
17 sty 13:02
Jerzy:
 x 1 
Tak , to jest rozwiązanie całki elementarnej , po podstawieniu: t =

;

dx = dt
 a a 
 1 1 1 1 
I teraz mamy całkę:


dt =

arctgt + C =

arctg(x/a) + C
 a t2 + 1 a a 
17 sty 13:14
Mariusz: arcusa można też otrzymać jednym podstawieniem t5=3u
17 sty 20:34