... Agawa: Opisać warstwy grupy C względem podgrupy R. Proszę o pomoc.
16 sty 17:57
Adamm: C/R składa się z elementów postaci z+R gdzie z∊C oczywiście jeśli z = x+yi, to z+R = yi+R a więc C/R składa się z elementów postaci yi+R y jest tutaj dowolną liczbą urojoną dodatkowo, jeśli x≠y, to xi+R ≠ yi+R, więc każdy element C/R jest wyznaczone jednoznacznie przez jedną liczbą rzeczywistą y, przy czym odpowiada jej warstwa yi+R
16 sty 18:46