trygonometria kamila: kąt alfa jest ostry i cos alfa =0,9 wówczas : a.) alfa<30 stopni b) alfa=30 stopni c) alfa =45stopni d)alfa>45 stopni Jak to obliczyc prosze o pomoc
16 lut 20:43
Basia: w przedziale [0;90] cosinus jest malejący
 3 
cos30=

≠0,9 czyli nie 30
 2 
 2 
cos45=

≠0,9 czyli nie 45
 2 
 3 
czy

>0,9 ?
 2 
przypuśćmy, że tak wtedy 3>1,8 a to jest niemożliwe czyli
3 

<0,9
2 
cos30<cosα cosα>cos30 α<30 czyli (a)
16 lut 20:49
kamila: dziekuje emotka
16 lut 20:55