Utarg Olcia99: Funkcja reakcji popytu na cenę dla pewnego dobra określona jest wzorem p=20−3x Gdzie x oznacza cenę a p − popyt Funkcja utargu opisana jest wzorem U(x)=p*x Zbadaj elastyczność funkcji utargu dla ceny równej x=4
11 sty 19:23
wredulus_pospolitus: Czyżby ktoś nagle zmienił płeć http://matematyka.pisz.pl/forum/383734.html
11 sty 19:26