Ciągłość funkcji kasia: Jeśli funkcją jest ilorazem dwóch wielomianów i z dziedziny są wyrzucone pojedyncze punkty z powodu mianownika, to czy funkcja wciąż jest ciągła?
11 sty 18:08
ABC: tak
11 sty 18:09
Adamm: iloraz funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą
11 sty 18:12
Bleee: W swojej dziedzinie... Tak
11 sty 18:17
Adamm: Trudno żeby funkcja była ciągła w punkcie który nie należy do jej dziedziny
11 sty 18:22