proste Lolek: Znaleźć równanie prostej przechodzącej przez punkt A(4, 0, −1) i przecinającą proste: l1: x−12=y−24=z−53 i x5=y−2−1=z+12 Zrobiłem to tak: proste w postaci parametrycznej l1: { x = 2t +1 y=4t + 2 z=3t + 5 } l2: { z = 5t y=−t + 2 z=2t − 1 } t∊R Za t podstawiam 0 i tworzę wektor złożony z tych punktów tj. →P1P2 = [−1, 0, −6] teraz wstawiam do równania prostej przechodzącej przez punkt. Czy mój tok rozumowania jest dobry?
11 sty 16:00