Bryly Shaina: Kąt rozwarcia w stożku wynosi 120 stopnii. Pole przekroju osiowego stożka jest równe 163. Oblicz objętość tego stożka.
11 sty 13:51
Jerzy: rysunek a*h = 163
h 

= sin30 ⇔ h = a*sin30
a 
Policz: a i h
 1 
Potem: V =

a2*h
 3 
11 sty 13:57
Eta: rysunek P(ABC)=H3*H =163 ⇒ H2=16 ⇒ H=4 to r=43
 1 
V=

πr2*H =................
 3 
V=64 π ======
11 sty 19:52