Ciągi bakus01: Wiecie może jak zbadać monotoniczność takiego ciągu an=n2n2 (an=n2−1/n2)
11 sty 10:09
wredulus_pospolitus: zapisz jeszcze raz ale użyj U a nie u :
n2 

a nie
n4 
n2n4
11 sty 10:14
ABC: an+1=(n+1)2−1/(n+1)2 an+1−an=[(n+1)2−n2]+[1/n2−1/(n+1)2]>0 ciąg rosnący
11 sty 10:15
bakus01:
 n2−1 
an=

 n2 
11 sty 10:18
ABC: trochę inny ale metoda ta sama, nawet prościej idzie:
 1 
an=1−

 n2 
 1 
an+1=1−

 (n+1)2 
an+1−an=? emotka
11 sty 10:37