Dziedzina funkcji Joko: Czy jeżeli mam funkcje w której występuje mianownik i ustaliłem dziedzine dla tej funkcji, to czypo przekształceniu funkcji tzn przesunięciu np w prawo, oraz w góre dziedzina dotyczy przekształconej funkcji? Czy już nie zwracać na nią uwagi?
11 sty 02:06
Joko: Dobrze już rozumiem. Dziedzina przekształca się razem z funkcją.
11 sty 02:08
Adamm: Tak, bo to wykres przekształcamy
11 sty 02:18
Adamm: Zawsze zastanawiałem się 'dlaczego raz jest minus raz plus jak przesuwamy wykres' etc. Wszystko można sobie elementarnie wyprowadzić rozpatrując wykres funkcji zamiast jej wzoru A = {(x, f(x)): x jest rzeczywiste} Teraz np. jeśli chcemy przesunąć wykres w prawo o 5 A1 = {(x+5, f(x)): x jest rzeczywiste} = {(x, f(x−5)): x jest rzeczywiste} Czyli funkcję x−>f(x) musimy zastąpić przez x−>f(x−5)
11 sty 02:29