1 do alfa Kamil: Cześć. W liczonym zadaniu (wyznaczanie α) wyszło mi równanie: 1α = 1 Jakie jest wtedy α?
10 sty 22:37
wredulus_pospolitus: α ∊ R
10 sty 23:12
Jerzy: α = 0
10 sty 23:14
Jerzy: Tak, α ∊ R
10 sty 23:16
Kamil: Dobrze, a jeżeli mam następujące zadanie:
 αxα−1 gdy x∊(0,1)  
Zmienna losowa X ma gęstość f(x) =
  0 w p.p 
a) Wyznacz parametr α b) Wyznacz dystrybuantę zmiennej losowej X c) Oblicz Var(X), E(1−X)2, P(X>1/2) I teraz z własności gęstości 1 = ∫ f(x)dx wychodzi mi, że α ∊ R. Czy to poprawnie? Jak wtedy wyliczyć dystrybuantę?
11 sty 18:47
wredulus_pospolitus: rysunek no to tutaj masz α > 0 co wynika z założeń odnośnie gęstości każdy z tych wykresów może być wykresem funkcji gęstości
11 sty 18:55
wredulus_pospolitus: oczywiście na odcinku (0,1) emotka w pozostałych częściach mamy 0
11 sty 18:55
Kamil: Rozumiem, że wtedy dystrybuanta też wyjdzie parametryzowana. Ale jak policzyć wtedy wyrażenia z podpunktu c) ?
12 sty 10:42