Obliczyć granicę funkcji korzystając z z reguły del hospitala Wojtke: x−>1 (ln((x−1)2)+1)/((x−1)2)
10 sty 20:13
grzest:
 ln((x−1)2+1) 
limx−>1

=
 (x−1)2 
 2(x−1) 
= limx−>1

=
 [(x−1)2+1]2(x−1) 
 1 
= limx−>1

= 1.
 (x−1)2+1 
11 sty 15:06