wykres funkcji Senia:
 x+4  
Naszkicuj wykres funkcji f(x)= IxI dla k{dla x<−2 &dla −2≤x≤4 dla &x>4}
 8−x 
Dla jakich wartości współczynnika m równanie f(x)=m ma jedno rozwiązanie, a dla jakich−trzy rozwiązania? Bardzo proszę o zrozumiały i przezroczysty opis w miarę możliwści emotka
10 sty 20:07
Bleee: Ale ze co... Mamy Ci wyjaśnić jak wykres narysować? Narysuj funkcje liniowe y=x+4 i y=8−x w przedziałach w jakich maja być, narysuj y=|x| w przedziale w jakim ma byc Jak to zrobisz to wróć, powiemy co dalej
10 sty 20:15
Senia: Szczerze to leżę z matmą. Więc wydaje mi się, że y=x+4 może być w przedziale od 2−7, a y=8−x w przedziale od 3−8? I niezbyt rozumiem zapisu o co chodzi z y=IxI...
10 sty 20:27
Janek191: rysunek
10 sty 21:55
Janek191: Dla m = 4 f(x) = m ma jedno rozwiązanie Dla m = 0 f(x) = m ma trzy rozwiązania.
10 sty 22:02
Senia: Dziękuje bardzo @Janek191 😁
10 sty 22:25