prawdopodobieństwo wylosowania takich dwóch liczb, których iloczyn Klaudia: Ze zbioru A = {1, 2, 3 ... 40} losujemy dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takich dwóch liczb, których iloczyn: a) przy dzieleniu przez 3 daje reszte 1 Ω= (40 2) = 780 wypisałam wszystkie przypadki: I 4, 8, 12, ... 40 − 10 liczb podzielnych przez 4 II 3, 7, 11 ... 39 − 10 liczb z resztą 3 III 2, 6, 10, ... 38 − 10 liczb z resztą 2 IV 3, 7, 11, ... 39 − 10 liczb z resztą 1 żeby była reszta 1 to: dwie liczby ze zbioru II lub dwie liczby ze zbioru I A = (10 2) + (10 2) = 90 wychodzi 90/780, a odpowiedź to 169/90 pomocy
10 sty 15:48
Klaudia: odpowiedź to *169/780, literówka
10 sty 15:49
ABC: Klaudia ty podajesz w poleceniu dzielenie przez 3 a potem dzielisz przez 4 jak ma być naprawdę?
10 sty 15:52