ostrosłupy matf: W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym pole powierzchni bocznej jest cztery razy większe od pola jego podstawy. Oblicz sinus kąta, jaki tworzą krawędzie boczne tego ostrosłupa niezawierające się w jednej ścianie.
10 sty 15:47
zys: − co wynika z faktu, że: "pole powierzchni bocznej jest cztery razy większe od pola jego podstawy" − więc jaka jest wysokość ściany bocznej w stosunku do boku podstawy − z Pitagorasa policzysz długość krawedzi bocznej − i teraz już z przekroju osiowego poliszysz sinus kąta
10 sty 16:47