Tautologia rachunku zdań alex: Zbadaj, stosując metodę „nie wprost" lub metodę „zero−jedynkową”, czy podana formuła jest tautologią rachunku zdań: (p−>(q −>r))−>((p*q) −> r) (gwiazdka oznacza koniunkcję)
10 sty 12:40
10 sty 14:57