Droga Hamiltona / Graf alex: Udowodnij, że każdy skończony, zorientowany graf, w którym dowolne dwa wierzchołki są połączone dokładnie jedną krawędzią w jednym z dwóch możliwych kierunków posiada drogę Hamiltona
10 sty 12:39