Zbior liczb zespolonych alex: W zbiorze liczb zespolonych C wprowadzamy relację r wzorem (x,y) in r wttw Re(y) < Re(x) lub (Re(y) = Re(x) i Im(y) <= Im(x). Udowodnij, że zbiór (C,r) jest liniowo uporządkowany. Zbadaj czy zbiór ten jest dobrze uporządkowany. (Re(x) oznacza część rzeczywistą liczby x, Im(x) oznacza część urojoną liczby x)
10 sty 12:37
iteRacj@: Najpierw sprawdź, czy relacja jest zwrotna, przechodnia, słabo antysymetryczna i spójna, skorzystaj z definicji.
10 sty 20:28