Zmienne losowe Kuba: Z partii zawierającej 100 wyrobów, z których 10 jest wybrakowanych, losujemy 5 wyrobów do sprawdzenia (bez zwracania). Znajdź rozkład zmiennej losowej określającej liczbę braków w wylosowanej próbce.
10 sty 09:48
wredulus_pospolitus:
 
nawias
5
nawias
nawias
0
nawias
 90*89*88*87*86 
P(X=0) =
*

  100*99*98*97*96 
 
nawias
5
nawias
nawias
1
nawias
 90*89*88*87*10 
P(X=1) =
*

  100*99*98*97*96 
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 90*89*88*10*9 
P(X=2) =
*

  100*99*98*97*96 
 
nawias
5
nawias
nawias
3
nawias
 90*89*10*9*8 
P(X=3) =
*

  100*99*98*97*96 
 
nawias
5
nawias
nawias
4
nawias
 90*10*9*8*7 
P(X=4) =
*

  100*99*98*97*96 
 
nawias
5
nawias
nawias
5
nawias
 10*9*8*7*6*5 
P(X=5) =
*

  100*99*98*97*96 
10 sty 11:07