badania operacyjne badania2: Pewien zakład produkcyjny może wytwarzać pewnego typu elementy stosując dwa typy procesu technologicznego. Oba typy procesów wykorzystują te same urządzenia dlatego muszą być realizowane szeregowo w czasie. Typ I pozwala na wytworzenie 150 elementów w ciągu 1godziny zaś proces II – 200 elementów w ciągu godziny. Jak należy stosować oba typy procesu aby wyprodukować 18000 szt. elementów minimalizując jednocześnie liczbę braków jakościowych w wyprodukowanej partii. Wiadomo, że w procesie typu I powstaje około 1% braków, w procesie II – 1,5%. Maksymalny czas przeznaczony na produkcję partii wynosi 100 godzin. Ze względu na ograniczoną dostępność urządzenia wykorzystywanego w procesie typu I, może on być realizowany przez co najwyżej 40% całego czasu produkcji.
9 sty 20:32
wredulus_pospolitus: to już spróbuj samodzielnie ... napisz co sądzisz, jak to rozumujesz ... ewentualnie doradzę.
9 sty 20:53