metoda graficzna (badania operacyjne) badania : Pewien zakład musi zakupić narzędzia skrawające do tokarek, które wykorzystuje w procesie produkcyjnym. Rozważane są dwa rodzaje noży tokarskich (A i B) różniące się stosowanymi materiałami, co powoduje ich różne parametry mechaniczne, wytrzymałościowe i niezawodnościowe. Nóż typu A kosztuje 30zł, pozwala uzyskać średni czas pracy (toczenie do czasu zużycia) 20 godzin, zaś nóż typu B kosztuje 100zł, pozwala uzyskać średni czas pracy 90 godzin. Kupione noże muszą wystarczyć na 1000 godzin pracy. Dodatkowo wiadomo, że ze względu na wymagania jakościowe noży typu A musi być co najwyżej połowa wszystkich kupionych. Jakie noże powinna kupić firma (i ile), aby zapewnić realizację opisanych wymagań i ponieść jak najniższe koszty zakupu?
9 sty 20:27
wredulus_pospolitus: sprawdzamy na początku które noże są bardziej 'wydajne' ( czas pracy podzielony przez koszt):
 30 
A to będzie

= 1.5 (złotego za godzinę pracy)
 20 
 100 1 
B to będzie

= 1

(złotego za godzinę pracy)
 90 9 
więc staramy się kupić maksymalną liczbę noży B. Rozpatrujemy więc trzy możliwości: 1) kupujemy 12 noży B (czas pracy to 1080 czyli przekracza limit) 2) kupujemy 11 noży B i 1 nóż A (czas pracy to 1010 czyli nadal przekracza limit) 3) kupujemy 10 noży B i 5 noży A (czas pracy to dokładnie 1000 czyli limit osiągnięty) Kupowanie mniejszej liczby noży B (a większej liczby A) już na pewno będzie mniej opłacalny niż opcja (3) (co sprawdziliśmy na początku). Sprawdzamy która z powyższych opcji będzie najkorzystniejsza finansowo (i wychodzi opcja (2) ).
9 sty 20:52