Twierdzenie Cauchyego Xyz: det(A*B)=det(A) * det(B) Czy macierze A i B muszą mieć takie same wymiary, czy wystarczy że obie będą kwadratowe?
9 sty 20:05
ABC: jeżeli będą kwadratowe różnych wymiarów to ciężko ci będzie je wymnożyć
9 sty 20:08
Mariusz: Liczba wierszy pierwszej macierzy musi być równa liczbie kolumn drugiej macierzy
9 sty 23:14
PW: Z kolei jeżeli nawet dały się wymnożyć, to co miałoby oznaczać det(A) dla macierzy A o liczbie wierszy różnej od liczby kolumn?
10 sty 22:25