Wykaż, że prosta AB zawiera dwusieczną kąta QPR Lolek: W trójkącie ABC kąt A jest rozwarty. Punkty P, Q, R są spodkami wysokości trójkąta ABC, przy czym punkt R jest spodkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka C. Wykaż, że prosta AB zawiera dwusieczną kąta QRP trójkąta PRQ.
9 sty 20:04
9 sty 21:14