Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami do gry. Iloczyn oczek na obu kostkach tomas: Witam, potrzebuję pomocy jak rozwiązac to zadanie: Rzucamy dwiema sześciennymi kostkami do gry. Jako wynik rzutu przyjmujemy iloczyn oczek na obu kostkach. Obliczyć prawdopodobieństwo, że: a) nieparzysty wynik otrzymamy dokładnie 2 razy w pięciu rzutach; b) nieparzysty wynik otrzymamy co najmniej 4 razy w pięciu rzutach; c) pierwszy nieparzysty wynik otrzymamy dokładnie w czwartym rzucie; d) czwarty nieparzysty wynik zdarzy się w piątym rzucie; e) czwarty nieparzysty wynik zdarzy się najpóźniej w piątym rzucie; f) czwarty nieparzysty wynik zdarzy się nie wcześniej niż w piątym rzucie. Czy pkt a bedzie tak sie zaczynal?: a) Ω=36; n=5 rzutow k=2 sukcesy; p=6/36 prawdop. sukcesu q=30/36 Co teraz liczyc?
9 sty 18:33
iteRacj@: a/ p=3/6 prawdop. sukcesu czyli nieparzystego wyniku w pojedynczym rzucie q=3/6 prawdop. porażki tutaj parzystego wyniku w pojedynczym rzucie n=5 rzutów k=2 sukcesy
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
P5(2)=
p2q5−2 ← schemat Bernoulliego 1025
  
9 sty 19:14
iteRacj@: Chodzi o iloczyn oczek na dwu kostkach, dopiero teraz doczytałam, rozwiązanie oczywiście złe!
9 sty 19:23
tomas: To co się zmienia w tym przypadku?
9 sty 19:46
wredulus_pospolitus: czyli w (a) mamy SERIĘ 5−ciu rzutów po dwie kostki z czego dla każdej serii mnożymy co wypadnie na kostkach. Jaka jest szansa że w pojedynczej serii wypadnie iloczyn nieparzysty? Aby tak się stało musi i na jednej i na drugiej wypaść nieparzysta liczba oczek więc:
 3 3 1 
p =

*

=

 6 6 4 
 3 
więc q =

 4 
i do wzoru Bernoulliego (b) analogicznie (c) tutaj już będziej standardowo, bo liczysz: q*q*q*p*1 (czyli parzysta w pierwszej, parzysta w drugiej, parzysta w trzecie, nieparzysta w czwartej i 'obojętnie co' w piątej) (d) analogicznie jak powyższe tylko tutaj masz warunek że w 3 seriach dokładnie raz masz parzysty iloczyn a w 4 serii masz nieparzysty (e) analogicznie jak poprzednie, czyli masz albo serię 4 nieparzystych, albo w 4 seriach tylko raz parzystą i w piątej serii znowu nieparzysta (f) no to poprzez analogię zrobisz to chyba samodzielnie (a ile tych serii ma być )
9 sty 20:24