Udowodnij, ze Marek: Dwa ustalone okręgi O1 i O2 przecinają się w punktach A i B. Prosta k przechodzi przez punkt A i przecina okręgi O1 i O2 odpowiednio w punktach X i Y, przy czym punkt X leży na zewnątrz okręgu O2, a punkt Y na zewnątrz okręgu O1. Styczne do okręgów O1 i O2 w punktach X i Y przecinają sie w punkcie Z. Udowodnij, że miara kata XZY nie zależy od wyboru prostej k.
9 sty 18:25
Marek: rysunek2
9 sty 18:29
Eta: rysunek α, β −− miary katów "dopisanych" (między styczną a sieczną w obydwu okręgach) maja takie same miary jak kąty wpisane oparte odpowiednio na łukach XA i YA suma ich miar jest równa α+β niezależnie od położenia prostej siecznej k to miara kąta XZY= 180o−(α+β) −− też nie zależy od położenia prostej k
9 sty 21:37