romb matue: bardzo prosze o pomoc w rombie ABCD którego pole jest równe 10, dane są przeciwległe wierzchołki A(1,1) B(3,5). wyznacz pozostałe współrzędne wierzvhołków doszłam do wyznaczenia prostej BD która wynosi y=−1/2x +4 długość odcinka DS= 5 dlatego układam równanie na długość odcinka DS= (x−2)2 + (y−3)2 = 5 i dalej już nie wiem bo mi nie wychodzi, proszę o dokładne obliczenia z góry dziękuję
9 sty 17:46
wredulus_pospolitus: 1) skoro masz podane wierzchołków A i B to znasz długość boku tegoż rombu (wyznacz także równanie prostej zawierającej AB) 2) więc znasz 'wysokość' rombu (wysokość będzie dla nas odległością prostej zawierającej CD równoległej do prostej zawierającej odcinek AB) 3) piszesz równanie okręgu o środku w punkcie A i promieniu |AB| ... sprawdzasz kiedy się 'przetnie' z prostą wyznaczoną w punkcie (2) 4) masz wyznaczone współrzędne wierzchołka C, wyznaczenie D już chyba będzie banalne (zwłaszcza że wiesz na jakiej (2) prostej leży ów punkt i o ile jest oddalony od C)
9 sty 20:00
matue: niestety nic nie rozumiem z tego co piszeszemotka
9 sty 20:03
wredulus_pospolitus: rysunek 10 = |AB|*h = a*h −> h = 5 wyznaczasz prostą 'k' wyznaczasz prostą 'm' która jest równoległa to 'k' i przesunięta dokładnie o h = 5 wyznaczasz równanie okręgu o środku w A i promieniu równym |AB| punkt przecięcia się prostej 'm' z tymże okręgiem daje wierzchołek D pozostaje wyznaczyć wierzchołek C który będzie oddalony od wierzchołka D o dokładnie |AB| = 25 i leży on na prostej m
9 sty 20:29
wredulus_pospolitus: a teraz już rozumiesz
9 sty 20:29
matue: tak dziękuję bardzo
9 sty 20:31
wredulus_pospolitus: rysunek Inny sposób który jest możliwy ze względu na DANE
 1 
Zauważasz, że h =

|AB|
 2 
więc masz sytuację jak na rysunku ... pytanie czy będzie Ci łatwo wyznaczyć punkty D i C ... osobiście, nie sądzę aby to było łatwiejsze rozwiązanie
9 sty 20:36
Mila: rysunek A(1,1) B(3,5)− przeciwległe wierzchołki 1) S=(2, 3)− środek AB |AB|=22+42=25 P=10
25*x 

=10
2 
x=25 Przekątne są prostopadłe, ponadto równe ⇔ czworokąt jest kwadratem. 2)SB=[1,2] SC⊥SB i równej długości⇔ SC=[2,−1] lub [−2,1] S(2,3)→T[2,−1]⇒C=(2+2,3−1) C=(4,2) S(2,3)→T[−2,1]⇒D=(2−2,3+1) D=(0,4)
9 sty 21:09
wredulus_pospolitus: Miluś ... a o kiedy tak oznaczamy wierzchołki czworokąta ABCD emotka emotka PS. Też na początku myślałem, że to będzie zadanie na pojechanie po przekątnych
9 sty 21:12
Mila: No taka jest treść! Wiem, że inaczej się oznacza. Może , źle przepisał zadanie, trzeba by wiedzieć skąd to zadanie. Jakoś autorka milczyemotka
9 sty 21:30
Mila: Może były podane punkty A i C?
9 sty 21:32