baza, przestrzenie, macierze, wektory Ilona: Wyznaczyć wektory współrzędnych [x]B i [x]C wektora x = (1, 2, 3) względem baz B =((1, 2, 0),(3, 4, 2),(2, 2, 1)) i C = ((1, −1, 2), (3, 1, −1),(4, 0, 2)) w R3. Następnie znaleźć macierz przejścia PBC od bazy B do bazy C i sprawdzić zachodzenie równości [x]C = PBC[x]B . Przedstawić obliczenia.
9 sty 17:31
Ilona: up
10 sty 20:14
ABC: Ilona nawet takich prostych sama nie chcesz zrobić? To się wszystko sprowadza do układów równań: (1,2,3)=α(1,2,0)+β(3,4,2)+γ(2,2,1) (1,2,3)=(α+3β+2γ,2α+4β+2γ,2β+γ) rozwiązaniem tego układu jest: α=−2,β=3,γ=−3 więc [x]B=[−2,3,−3] i tak dalej jedziesz
10 sty 20:30
Ilona: to nie jest kwestia chęci, a umiejętnościemotka
11 sty 15:54