Logika, rezolucja Julia: Niech będą A ≡ (p → (¬ q ∨ ¬ r)) ∧ ((p ∧ r) ∨ ( q → (q → r))) B ≡ (p ∧ (¬ q ∧ r)) ∨ (r ∧ (r → p)) C ≡ (p ∧ r) ∨ (¬(q → r)). Używając rezolucję proszę sprawdzić czy {A,B}|= C jest ważna
9 sty 16:12