Udowodnij, że Mimi: Punkt D leży wewnątrz trójkąta ABC. Na bokach AC i BC wybrano odpowiednio punkty E i F tak, że półprosta AF jest dwusieczną kąta CAD oraz półprosta BE jest dwusieczną kąta CBD. Półproste AF i BE przecinają się w punkcie G. Udowodnij, że
 1 
∡AGB =

( ∡ ACB + ∡ ADB )
 2 
9 sty 15:42
wredulus_pospolitus: rysunek kąt a = 180 − α − β − γ − δ kąt b = 180 − γ − δ kąt c = 180 − 2α − γ − 2β − δ kąt b + kąt c = 360 − 2α − 2γ − 2β − 2δ dokończ
9 sty 16:17
Mimi: rysunek
9 sty 16:21