logika, programowanie w logice, rezolucja pertek_mar: Używając rezolucji proszę sprawdzić czy następujące konsekwencje logiczne są poprawne. a) (p → q) → r |= p → (q → r) b) p → (q → r) |= (p → q) → r
9 sty 14:54