Nierówności cyklometryczne res: Jak oblicza się nierówności cyklometryczne? Np. arctgx3<arctg4x
9 sty 14:06
Adamm: arctg jest funkcją rosnącą
9 sty 14:37
res: Czyli mam zmienić znak?
9 sty 16:48
ABC: przy malejącej byś zmieniał
9 sty 16:50