Problem FlowerVisit XYZ: Czy problem jest NP−zupełny? emotka Truteń Gucio rozważa problem FlowerVisit (optymalne zbieranie nektaru ze wszystkich kwiatów na łące). Po długim namyśle potrafi skonstruować redukcję w pamięci wielomianowej z problemu HamPath (istnienie ścieżki Hamiltona w grafie) do problemu FlowerVisit. W związku z tym jest przekonany, że problem FlowerVisit jest NP−zupełny. Potwierdź przypuszczenia Gucia lub wyprowadź go z błędu. Odpowiedź uzasadnij.
9 sty 10:11
XYZ: Ktoś coś?
9 sty 14:01
ZYX: emotka
10 sty 21:34