baza, przestrzenie, macierze, wektory Ilona: Wektory x, y i z są wzajemnie ortogonalne i ||x|| = 1, ||y|| = 3 oraz ||z|| = 5. Obli zyć ||x + y + z||2
8 sty 23:48
Adamm: O twierdzeniu Pitagorasa słyszała?
8 sty 23:50
8 sty 23:52
Ilona: Jeśli wektory x oraz y są prostopadłe to zachodzi ||x||2+||y||2=||x+y||2. Czy z tego wynika, że jeśli x, y, z są prostopadłe to ||x||2+||y||2+||z||2=||x+y+z||2.
9 sty 16:44
ABC: rozpisz sobie normę z iloczynu skalarnego ||a||2=<a,a> i zobaczysz że tak jest, więc odpowiedź to 1+9+25=35
9 sty 16:48
Ilona: Czyli to zadanie można rozwiązać w dwie minuty. To aby na pewno jest dobre rozwiązanie? Coś za proste się wydaje...
9 sty 17:17
ABC: jakiś twój kolega wrzucił to zadanie na inne forum więc możesz się upewnić https://www.matematyka.pl/437859.htm
9 sty 18:09
Adamm: ||x+y+z||2 = ||x||2+||y||2+||z||2 = 1+9+25 = 35
9 sty 18:28
Adamm: jeśli x1, ..., xn są parami ortogonalne, to ||x1+...+xn||2 = ||x1||2+...+||xn||2 dowód przez indukcję
9 sty 18:29
Ilona: Dzięki − wszystko jasne − pozdrawiam emotka
9 sty 18:31