Ile jest rozmieszczeń i ile rozwiązań Mufi: Rozmieszczono r = 23 kul w n = 3 komórkach. Ile jest wszystkich rozmieszczeń i ile jest takich rozmieszczeń, że żdana komórka nie jest pusta? 1) 300 i 231 2) 2300 i 1540 3) 2600 i 231 4) 325 i 253 5) 12650 i 1771 Ile rozwiązań ma równanie x1 +x2 +x3 +x4 = 30 gdzie każde xi jest nieujemną liczbą całkowitą, a ile ma rozwiązań gdy każde xi jest dodatnią liczbą całkowitą? 1) 5456 i 3654 2) 237336 i 27405 3) 5984 i 4060 4) 40920 i 23751 5) 46376 i 3654
8 sty 22:20
Mila: zadanie 2. x1 +x2 +x3 +x4 = 30 gdzie xi≥0 , xi∊C
nawias
30+4−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
nawias
33
nawias
nawias
3
nawias
 
=
=5456− liczba rozwiązań nieujemnych
  
2) xi>0, xi∊N+
nawias
30−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
nawias
29
nawias
nawias
3
nawias
 
=
=3654
  
odp. (1)
8 sty 23:27
Mila: Kule jednakowe, komórki numerowane (różne) 1) x1+x2+x3=23, xi≥0 i całkowite
nawias
23+3−1
nawias
nawias
3−1
nawias
 
nawias
25
nawias
nawias
2
nawias
 
=
=300
  
xi>0 i całkowite
nawias
23−1
nawias
nawias
3−1
nawias
 
nawias
22
nawias
nawias
2
nawias
 
=
=231
  
8 sty 23:33