Rachunek predykatów alex: Zapisz dowolną formułę rachunku predykatów (zawierającą co najmniej jeden kwantyfikator) i udowodnij, że jest ona tautologią lub uzasadnij, że nią nie jest.
8 sty 15:49