grafy wyznaczanie cykli xxx: Prosze o sprawdzenie zadania Wyznacz α(G)=max{lgth(C) : cykl − C⊆G} β(G)=min{lgth(C) : cykl − C⊆G} w a) grafie petersena b) w grafie Wn(kołowy) c) w grafie Qn odp : a) α(Petersena) = 9 β(Petersena)= 5 b) α(Wn)=n β(Wn)=3 c) α(Qn)=2n β(Qn)=4
8 sty 15:47
xxx: up
8 sty 15:58