Funkcja Zuza: Dana jest funkcja f(x)= −11x2+10x+1 a)wyznacz wspolrzedne punktow przeciecia wykresu tej funkcji z osiami ukladu wspolrzednych b)wyznacz wspolrzedne wierzcholka c)naszkicuj wykres d) podaj jej zbior wartosci oraz przedzialy monotonicznosci Bardzo Porsze o pomoc, i probe wyjasnienia mi o co tutaj chodzi, nie wiem jakie wzory gdzie podstawiac, juz trace sile :(
8 sty 12:05
Jerzy: a) z osią OY A(0,f(0)) z osią OX B(x0,0) punkt x0 obliczasz szukając miejsc zerowych tej funkcji Ile wynosi f(0) ?
8 sty 12:10
Janek191: rysunek a) x = 0 to y = f(0) = − 11*0 + 10*0 + 1 = 1 A = ( 0,1) − punkt przecięcia z osią OY Δ = 100 − 4*(−11)*1 = 144 Δ = 12
 − 10 − 12  − 10 + 12 2 
x1 =

= 1 x2 =

= −

 − 22  − 22 11 
Punkty przecięcia z osią OX
 2 
B = ( −

, 0) i C = ( 1, 0)
 11 
8 sty 12:11
Janek191:
  −b − 10 5 
p =

=

=

 2a − 22 11 
q = f(p) = ... W = ( p, q) = ...
8 sty 12:13
Janek191: c) ZW = ( − , q > d) f ↗ dla x < p f ↘ dla x > p
8 sty 12:14
Janek191:
  −Δ  − 144 12 3 
Lub q =

=

= 3

= 3

 4 a − 44 44 11 
8 sty 12:37