Ekstremum, parametr Just: Dla jakiej wartości parametru m funkcja f(x)= −2x5 +mx3 +28x+2 ma ekstremum w punkcie x=2? Czy mógłby ktoś pomóc, nakierować?
8 sty 10:49
Bleee: Warunek konieczny: f'(2) = 0 czyli wartości pochodnej w tyn punkcie musi być równy zero
8 sty 10:57
Bleee: Zauważ że jest to warunek konieczny, ale niewystarczający
8 sty 10:58
Just: Dziękuję bardzo, wyszło. Zapomniałam, że to pochodna funkcji w tym punkcie jest równa zero a nie zwykła funkcja.
8 sty 11:03
Bleee: Pamiętaj aby po wyznaczenie tego m wstawić go do wzoru pochodnej i sprawdzenie czy aby na pewno jest tam ekstremum, a nie punkt przegięcia
8 sty 11:07
PW: Badamy zachowanie f'(x) w otoczeniu 2. Trzeba rozpatrywać f'(x) = −10x4−3•11x2+28 − czy ta pochodna zmienia znak w otoczeniu liczby 2.
8 sty 11:22