logika Kuba: Sprawdź poprawność następujących zdań: 1. Gdyby Jan był żołnierzem, to byłby odważny. Jednak Jan nie jest żołnierzem, więc jest tchórzem. 2. Jeśli x+3 = 3−x to x2 +6x +9 = 3−x, więc x=−6, lub x=−1. Zatem liczby −6 oraz −1 są rozwiązaniami równania x+3 = 3−x. Jak to zapisać i sprawdzić z pomocą operatorów logicznych?
7 sty 22:22
iteRacj@: (Jan jest żołnierzem) ⇒ (Jan jest odważny) ¬(Jan jest żołnierzem) ⇒ ¬(Jan jest odważny) Z prawdziwości implikacji prostej (p ⇒ q) nie wynika prawdziwość implikacji przeciwnej (¬p ⇒ ¬q). http://www.math.edu.pl/kwadrat-logiczny
7 sty 23:09
Kuba: Dziękuję emotka
7 sty 23:15