rozwiązać nierówność wojtek: x/(x+1) >= x
7 sty 21:33
Mila: x≠−1
x 

≥x / (x+1)2
x+1 
x*(x+1)≥x*(x+1)2 x*(x+1)−x*(x+1)2≥0 x(x+1)*(1−x−1)≥0 x*(x+1)*(−x)≥0 −x2*(x+1)≥0⇔ x2*(x+1)≤0⇔ x+1<0 i x=0 x<−1 i x=0
7 sty 21:43
Janek191: rysunek
 0 
Dla x = 0

≥ 0
 1 
x 

≥ x x ≠ − 1
x+1 
x x*(x + 1) 


≥ 0
x + 1 x + 1 
x x2 + x 


≥ 0
x + 1 x + 1 
− x2 

≥ 0
x + 1 
x + 1 ≤ 0 x < − 1 Odp. x ∊ ( −, − 1) ∪ { 0 }
7 sty 21:44
Janek191: Nie może być " i "
7 sty 21:45
Mila: Zgadza się "lub". emotka
7 sty 21:47