Zadanie liczby zespolone Jankes: Zadanie Narysuj na płaszczyźnie zespolonej zbiór A = {z ∈ C : Re(z) ≤ Im(z),zz* < 4}
7 sty 21:27
Pytający: rysunek zz*=|z|2<4
7 sty 22:01
Pytający: rysunek Re(z)≤Im(z)
7 sty 22:01
Pytający: rysunek A = {z ∈ C : Re(z) ≤ Im(z), zz* < 4}
7 sty 22:02