Wartość bezwzględna - układ współrzędnych Karamba: 1. Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór rozwiązań równania |x+y| = |x| + |y| 2. Zaznacz w układzie współrzędnych zbiór rozwiązań nierówności |y| <= |x−1|
7 sty 21:07
Mila: 1) |x+y| = |x| + |y| /2 x2+2xy+y2=x2+2|x|*|y|+y2 2xy=2|x|*|y| x*y=|x|*|y|⇔ xy≥0 x≥0 i y≥0 lub x≤0 i y≤0
7 sty 23:00
Mila: rysunek 2) II sposób |y| <= |x−1|⇔ −|x−1|≤y≤|x−1|⇔ y≥−|x−1| punkty na wykresie funkcji y=−|x−1| i powyżej i y≤|x−1| punkty na wykresie funkcji y=|x−1| i poniżej
7 sty 23:14
Mila: rysunek 2) I sposób |y|≤|x−1| /2 y2≤(x−1)2 y2−(x−1)2≤0 [y−(x−1)]* [y+x−1]≤0 y≤x−1 i y≥−x+1 lub y≥x−1 i y≤−x+1
7 sty 23:15
Karamba: dziękuje
9 sty 16:34
Mila: emotka
9 sty 17:42