zbiory maurycy: Niech A, B, C i D beda dowolnymi zbiorami. Która z ponizej podanych relacji nie jest prawdziwa? 1) (A\B)∩(C\D)=(A∩C) \ (B ∪ D) 2) A∪(B \ C) = [(A∪B) \ C] ∪ (A \ C) 3) (A∪B)\(B∩C) = A ∩ C 4) (A ⊂ B)⋁(C ⊂ D)⇒(A\D⊂B\C) 5) A\(B∪C) = (A\B)∩(A\C)
7 sty 20:50
maurycy: pomoże ktoś? nic nie rozumiem, w internecie też nic nie ma, są tylko proste przykłady
7 sty 21:10
8 sty 17:00