Wybieranie losowej liczby ze zwracaniem Klaudia: Spośród liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wybieramy w sposób losowy jedną liczbę, zwracamy ją i losujemy poraz drugi. Oblicz prawdopodobieństwo tego że: a)wartość bezwzględna różnicy wylosowanych liczb jest większa od 1 omega: 9*9=81 zrobiłam to tak, że wypisałam sobie pokolei wszystkie liczby 1−9 i dopisałam do nich pary jakie mogą mieć, żeby wartość była większa od 1. 1 (3,4,5,6,7,8,9) − 7 par 2 (4,5,6,7,8,9) − 6 par 3 (5,6,7,8,9) − 5 par 4 (6,7,8,9) − 4 pary 5 (7,8,9) − 3 pary 6 (8,9) − 2 pary 7 (9) − 1 para 8 − 0 par 9 − 0 par Całość pomnożyłam razy 2 (permutacja w razie wylosowania liczb na odwrót np. 7,1 zamiast 1,7) i wyszło: (7+6+5+4+3+2+1)*2=54 P(a) = 54/81 a w odpowiedziach jest 56/81emotka czy byłby ktoś w stanie wskazać błąd?
7 sty 19:10
Klaudia: Dobra, widzę już błąd, głuptas ze mnie...
7 sty 19:15