Matma Ajaja: Wartość pH roztworu określany wzorem pH= −log[H+] jest stężeniem jonów wodoru w roztworze, wyrażonym w molach na dm3. Wskaż przybliżenie PH musu truskawkowego w którym stężenie jonów H+ wynosi 5,01 * 104 mol/dm3 A 3,1 B 3,3 C 3,4 D 3,5 Ludzie jak to zrobic? Rozbijamy jakoś osobno na 2 logarytmy czy jak?
7 sty 18:26
Ajaja: Jak to zrobic ale korzystając z tablic a nie z kalkulatora emotka
7 sty 18:28
ABC: log 5,01≈0,7 log[(5,01)*104]=log 5,01+ log 104=log 5,01+(−4)≈0,7−4=−3,3 pH≈ −(−3,3)=3,3
7 sty 18:44