Wzory viete'a przeksztalcenie romek3: Wzory cieta przeksztalcenie Jak przekształcić x1+x2=|x1−x2| tak aby moc skorzystac ze wzorow vieta?
7 sty 17:35
romek3: (x1+x2)2−4x1x2 tak jest dobrze?
7 sty 17:38
ABC: chodzi ci o takie przekształcenie? |x1−x2|=(x1−x2)2=(x1+x2)2−4x1x2 dobrze emotka
7 sty 17:43